ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

Distribution

2018 წლიდან I და II  კატეგორიის კომპანიების ფინანსური ანგარიშგებები გახდა საჯარო, შესაბამისად კომპანია ებიტ ჯგუფმა აღნიშნულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მოამზადა სექტორების მიხდვით ანალიზი,

წარმოგიდგენთ სადისტრიბუციო სფეროს ანალიზს:

დეტალური ანალიზი იხილეთ ლინკზე :https://bit.ly/2WOt0vW

ანალიზი მომზადებულია კომპანიების 2017 წლის მონაცემების მიხედვით.

თანხები მოცემულია ათას ლარებში

ვაჭრობის სექტორის Revenue  9 037 229 GEL,

სფერო

Revenue

წილი

 საცალო ვაჭრობა

4 886 885

54%

 საბითუმო ვაჭრობა

2 050 782

23%

 დისტრიბუცია

2 099 562

23%

სადისტრიბუციო ბიზნესი

თანხები მოცემულია ათას ლარებში

სადისტრიბუციო ბიზნესი სფერობის მიხედვით Revenue GEL

სფერო

Revenue

წილი

თამბაქო

                 910 743

43.38%

კვება

                 833 798

39.71%

სასმელი

                 222 004

10.57%

კოსმეტიკა

                 133 017

6.34%

სადისტრიბუციო ბიზნესი სფერობის მიხდვით Gross Profit  GEL

სფერო

Gross Profit

წილი

თამბაქო

                 102 569

27.42%

კვება

                 189 196

50.59%

სასმელი

                    52 101

13.93%

კოსმეტიკა

                    30 143

8.06%

სადისტრიბუციო ბიზნესი სფერობის მიხდვით EBITDA  GEL

სფერო

EBITDA

წილი

თამბაქო

                    66 893

43.59%

კვება

                    59 136

38.53%

სასმელი

                    11 168

7.28%

კოსმეტიკა

                    16 264

10.60%

საშუალო საბაზრო მომგებიანობის მაჩვენებლები (Benchmark),  სადისტრიბუციო ბიზნესი

 

სადისტრიბუციო ბიზნესის Gross Margin 

 

სასმელი

კვება

კოსმეტიკა

თამბაქო

Gross Profit Margin

23.5%

22.7%

22.7%

11.3%

 

სადისტრიბუციო ბიზნესის EBITDA Margin 

 

კოსმეტიკა

თამბაქო

კვება

სასმელი

EBITDA Margin

12.2%

7.3%

7.1%

5.0%

სიახლეები

სერვისები

ყველა სერვისი