ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

Holesales

 

2018 წლიდან I და II  კატეგორიის კომპანიების ფინანსური ანგარიშგებები გახდა საჯარო, შესაბამისად კომპანია ებიტ ჯგუფმა აღნიშნულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მოამზადა სექტორების მიხდვით ანალიზი,

წარმოგიდგენთ საბითუმო ვაჭრობის სფეროს ანალიზს:

 დეტალური ანალიზი იხილეთ ლინკზე :https://bit.ly/2KVa6RQ

ანალიზი მომზადებულია კომპანიების 2017 წლის მონაცემების მიხედვით.

თანხები მოცემულია ათას ლარებში

ვაჭრობის სექტორის Revenue  9 037 229 GEL,

სფერო

Revenue

წილი

 საცალო ვაჭრობა

4 886 885

54%

 საბითუმო ვაჭრობა

2 050 782

23%

 დისტრიბუცია

2 099 562

23%

საბითუმო ვაჭრობის სფერო

თანხები მოცემულია ათას ლარებში

საბითუმო ვაჭრობის ბიზნესი სფერობის მიხედვით Revenue GEL

სფერო

Revenue

წილი

თამბაქო

                 747 220

36.4%

სამშენებლო მასალები

                 358 016

17.5%

ტექნიკა

                 353 091

17.2%

კვება

                 231 593

11.3%

სასმელი

                 152 564

7.4%

ფარმაცია

                    96 500

4.7%

ავტომანქანები

                    22 915

1.1%

სხვა

                    88 884

4.3%

საბითუმო ვაჭრობის ბიზნესი სფერობის მიხდვით Gross Profit  GEL

სფერო

Gross Profit

წილი

თამბაქო

                 128 249

42.5%

სამშენებლო მასალები

                    68 447

22.7%

ტექნიკა

                    32 090

10.6%

კვება

                    20 862

6.9%

სასმელი

                      9 012

3.0%

ფარმაცია

                    25 128

8.3%

ავტომანქანები

                      4 403

1.5%

სხვა

                    13 395

4.4%

საბითუმო ვაჭრობის ბიზნესი სფერობის მიხდვით EBITDA 

სფერო

EBITDA

წილი

თამბაქო

                    38 694

23.4%

სამშენებლო მასალები

                    45 061

27.2%

ტექნიკა

                    22 890

13.8%

კვება

                    28 335

17.1%

სასმელი

                      6 373

3.9%

ფარმაცია

                    13 535

8.2%

ავტომანქანები

                      1 933

1.2%

სხვა

                      8 617

5.2%

საშუალო საბაზრო მომგებიანობის მაჩვენებლები (Benchmark),  საბითუმო ვაჭრობის ბიზნესი

 

საბითუმო ვაჭრობის ბიზნესი Gross Margin 

 

ფარმაცია

ავტომანქანები

სამშენებლო მასალები

თამბაქო

ტექნიკა

კვება

სასმელი

Gross Profit Margin

26.0%

19.2%

19.1%

17.2%

9.1%

9.0%

5.9%

 

საბითუმო ვაჭრობის ბიზნესი  EBITDA Margin 

 

ფარმაცია

სამშენებლო მასალები

კვება

ავტომანქანები

ტექნიკა

თამბაქო

სასმელი

EBITDA Margin

14.0%

12.6%

12.2%

8.4%

6.5%

5.2%

4.2%

სიახლეები

სერვისები

ყველა სერვისი