ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

Retail

 

2018 წლიდან I და II  კატეგორიის კომპანიების ფინანსური ანგარიშგებები გახდა საჯარო, შესაბამისად კომპანია ებიტ ჯგუფმა აღნიშნულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მოამზადა სექტორების მიხდვით ანალიზი,

წარმოგიდგენთ საცალო ვაჭრობის სფეროს ანალიზს:

 დეტალური ანალიზი იხილეთ ლინკზე : https://bit.ly/2RhrwJI

ანალიზი მომზადებულია კომპანიების 2017 წლის მონაცემების მიხედვით.

თანხები მოცემულია ათას ლარებში

ვაჭრობის სექტორის Revenue  9 037 229 GEL,

სფერო

Revenue

წილი

 საცალო ვაჭრობა

4 886 885

54%

 საბითუმო ვაჭრობა

2 050 782

23%

 დისტრიბუცია

2 099 562

23%

 

 

საცალო ვაჭრობა

თანხები მოცემულია ათას ლარებში

საცალო ვაჭრობის სფერობის მიხედვით Revenue GEL

სფერო

Revenue

წილი

კვება

       1 475 062

30.18%

ფარმაცია

       1 238 566

25.34%

ტექნიკა

          678 729

13.89%

ავტომანქანები

          592 626

12.13%

სამშენებლო მასალები

          363 087

7.43%

ტანსაცმელი

          208 310

4.26%

კოსმეტიკა

          115 440

2.36%

სხვა

          215 065

4.40%

საცალო ვაჭრობის სფერობის მიხდვით Gross Profit  GEL

სფერო

Gross Profit

წილი

ავტომანქანები

              93 759.54

8.3%

კვება

            316 201.05

27.8%

კოსმეტიკა

              40 274.81

3.5%

სამშენებლო მასალები

            108 770.40

9.6%

ტანსაცმელი

              80 007.12

7.0%

ტექნიკა

            129 440.17

11.4%

ფარმაცია

            274 544.30

24.2%

სხვა

              92 485.95

8.1%

საცალო ვაჭრობის სფერობის მიხდვით EBITDA  GEL

სფერო

EBITDA

წილი

ავტომანქანები

              42 035.09

11.6%

კვება

              76 997.58

21.3%

კოსმეტიკა

              12 114.29

3.3%

სამშენებლო მასალები

              44 870.32

12.4%

ტანსაცმელი

              32 260.72

8.9%

ტექნიკა

              39 541.89

10.9%

ფარმაცია

              82 563.18

22.8%

სხვა

              31 702.25

8.8%

საშუალო საბაზრო მომგებიანობის მაჩვენებლები (Benchmark),  საცალო ვაჭრობის სფერო

 

საცალო ვაჭრობის სფეროს Gross Margin 

 

ტანსაცმელი

კოსმეტიკა

სამშენებლო მასალები

ფარმაცია

კვება

ტექნიკა

ავტომანქანები

Gross Margin

38.4%

34.9%

30.0%

22.2%

21.4%

19.1%

15.8%

 

საცალო ვაჭრობის სფეროს EBITDA Margin 

 

ტანსაცმელი

კოსმეტიკა

სამშენებლო მასალები

ფარმაცია

კვება

ტექნიკა

ავტომანქანები

EBITDA Margin

15.5%

10.5%

12.4%

6.7%

5.2%

5.8%

7.1%

სიახლეები

სერვისები

ყველა სერვისი