ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

Untitled

2018 წლიდან I და II კატეგორიის კომპანიების აუდირებული ფინანსური ანგარიშგებების გამოქვეყნება გახდა სავალდებულო. კომპანია ებიტ ჯგუფმა მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გააკეთა მომზადებული დასკვნებისა და აუდიტორული კომპანიების ანალიზი.

პრეზენტაციის ჩამოთვირთვა: http://ebit.ge/pdf/Auditors_Analyze%202018.pdf 

 

ანალიზი მომზადებულია 2017 წლის მონაცემების მიხედვით.

 

 

Top 15 აუდიტორული კომპანია მომზადებული დასკვნების რაოდენობის მიხედვით 

 

 

Row Labels

დასკვნა

(რაოდენობა)

წილი

1

შპს ბიდიო

124

16%

2

შპს იუაი საქართველო

59

8%

3

შპს KPMG Georgia

48

6%

4

შპს არესემ საქართველო

42

6%

5

შპს ფრაისუოთერჰაუსკუპერს საქართველო

41

5%

6

შპს დელოიტი და ტუში

31

4%

7

შპს ნექსია თიეი

30

4%

8

შპს ფი-ქეი-ეფ ჯორჯია

26

3%

9

შპს ბეიკერ ტილი ჯორჯია

23

3%

10

შპს მორისონ ჯორჯია

20

3%

11

შპს გრანთ თორნთონ

18

2%

12

გიორგი ლეჟავა

14

2%

13

შპს ეი-თი-ეი ფინანსური აუდიტი

13

2%

14

შპს პრესტიჟ-აუდიტი

13

2%

15

შპს მართვის საკონსულტაციო ჯგუფი

12

2%

 

 

Top 10 აუდიტორული კომპანია სორტირებული 2018 წელს მიღებული შემოსავლების მიხედვით (ფინანსური აუდიტის საქმიანობის) GEL

 

 

აუდიტორი

შემოსავალი

დასკვ რაოდ

1

შპს იუაი საქართველო

8,155,686

59

2

შპს ფრაისუოთერჰაუსკუპერს საქართველო

7,680,380

41

3

შპს KPMG Georgia

6,462,345

48

4

შპს დელოიტი და ტუში

4,730,084

31

5

შპს ბიდიო

4,648,692

124

6

შპს გრანთ თორნთონ

1,193,690

18

7

შპს არესემ საქართველო

1,125,497

42

8

შპს ნექსია თიეი

1,029,842

30

9

შპს ფი-ქეი-ეფ ჯორჯია

808,736

26

10

შპს ბეიკერ ტილი ჯორჯია

609,271

23

 

 

Top 15 აუდიტორული კომპანია მომზადებული დასკვნების რაოდენობის მიხედვით

 

#

აუდიტორი

არა მოდიფ.

ნაწ. მოდიფ

პირობითი

უარი

უარყოფითი

Grand Total

1

შპს ბიდიო

45

10

50

17

2

124

2

შპს იუაი საქართველო

43

15

 

1

 

59

3

შპს KPMG Georgia

47

 

1

   

48

4

შპს არესემ საქართველო

9

8

25

   

42

5

შპს ფრაისუოთერჰაუსკუპერს საქართველო

36

4

1

   

41

6

შპს დელოიტი და ტუში

26

4

1

   

31

7

შპს ნექსია თიეი

12

1

17

   

30

8

შპს ფი-ქეი-ეფ ჯორჯია

17

1

7

 

1

26

9

შპს ბეიკერ ტილი ჯორჯია

7

2

14

   

23

10

შპს მორისონ ჯორჯია

8

4

3

4

1

20

11

შპს გრანთ თორნთონ

5

3

10

   

18

12

გიორგი ლეჟავა

14

       

14

13

შპს პრესტიჟ-აუდიტი

11

 

2

   

13

14

შპს ეი-თი-ეი ფინანსური აუდიტი

 

7

5

 

1

13

15

შპს მართვის საკონსულტაციო ჯგუფი

   

12

   

12

 

 

Top 15 აუდიტორული კომპანიის მომზადებული დასკვნების პროცენტული წილები.

 

#

აუდიტორი

არა მოდიფ.

ნაწ. მოდიფ.

პირობითი

უარი

უარყოფითი

Grand Total

1

შპს ბიდიო

36.29%

8.06%

40.32%

13.71%

1.61%

100%

2

შპს იუაი საქართველო

72.88%

25.42%

0.00%

1.69%

0.00%

100%

3

შპს KPMG Georgia

97.92%

0.00%

2.08%

0.00%

0.00%

100%

4

შპს არესემ საქართველო

21.43%

19.05%

59.52%

0.00%

0.00%

100%

5

შპს ფრაისუოთერჰაუსკუპერს საქართველო

87.80%

9.76%

2.44%

0.00%

0.00%

100%

6

შპს დელოიტი და ტუში

83.87%

12.90%

3.23%

0.00%

0.00%

100%

7

შპს ნექსია თიეი

40.00%

3.33%

56.67%

0.00%

0.00%

100%

8

შპს ფი-ქეი-ეფ ჯორჯია

65.38%

3.85%

26.92%

0.00%

3.85%

100%

9

შპს ბეიკერ ტილი ჯორჯია

30.43%

8.70%

60.87%

0.00%

0.00%

100%

10

შპს მორისონ ჯორჯია

40.00%

20.00%

15.00%

20.00%

5.00%

100%

11

შპს გრანთ თორნთონ

27.78%

16.67%

55.56%

0.00%

0.00%

100%

12

გიორგი ლეჟავა

100.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

100%

13

შპს პრესტიჟ-აუდიტი

84.62%

0.00%

15.38%

0.00%

0.00%

100%

14

შპს ეი-თი-ეი ფინანსური აუდიტი

0.00%

53.85%

38.46%

0.00%

7.69%

100%

15

შპს მართვის საკონსულტაციო ჯგუფი

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

100%

 

 

 

 

სულ მომზადებული დასკვნების ტიპების პროცენტული განაწილება

დასკვნის ტიპი

რაოდენობა

%

არამოდიფიცირებული

422

55.38%

პირობითი

229

30.05%

ნაწილობ. მოდიფიცირებული

71

9.32%

უარი

27

3.54%

უარყოფითი

13

1.71%

Grand Total

762

100.00%

 

ანგარიშგების ტიპის მიხედვით პროცენტული განაწილება

ანგარიშგების ტიპი

რაოდენობა

%

ინდივიდუალური

608

80%

კონსოლიდირებული

154

20%

Grand Total

762

100%

 

კატეგორიის მიხედვით პროცენტული განაწილება

კატეგორია

დასკვნა (რაოდენობა)

%

2

430

56%

სდპ

146

19%

1

138

18%

3

34

4%

4

14

2%

Grand Total

762

100.00%

სიახლეები

სერვისები

ყველა სერვისი