ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

ტრენინგის შესახებ:

ტრენინგზე დეტალურად იქნება განხილული შემოსავლების აღიარების კრიტერიუმები,
პრაქტიკული მაგალითების გამოყენებით მოხდება განხილვა თუ როგორ უნდა
აღვრიცხოთ კონსიგნაციური კონტრაქტები (მაგალითად როდესაც რელიზაციის პირობით
ვემუშავებით კლიენტებს), გაცემული ფასდათმობები, ბონუს ქულები, უსასყიდლო
მიწოდებასთან დაკავშირებული საკითხები და ასევე სამშენებლო კონტრაქტები.
უსასყიდლო მიწოდების განხილვა მოხდება არა მხოლოდ IFRS For SME –ის მიხედვით
არამედ საგადასახადო მიდგომების კუთხითაც.

ტრენინგი სრულად დაფინანსებულია ებიტ ჯგუფის მიერ

ვისთვის არის განკუთვნილი:

კურსი განკუთვნილია: მოქმედი ბუღალტრებისთვის, ფინანსისტებისთვის, აუდიტორებისთვის, რეპორტინგის სპეციალისტებისთვის.

 

 

კურსი სრულად დაფინანსებულია EBIT GROUP- ის მიერ

ხანგრძლივობა: 4 სთ