ქართული (საქართველო) English (United Kingdom)

თამარ კერძაია

15+ წლიანი სამუშაო, მათ შორის, 10 წლიანი ტოპ-მენეჯმენტის გამოცდილება ადგილობრივ და საერთაშორისო დონეზე შემდეგ კერძო და საჯარო სექტორებში: იურიდიული, უმაღლესი საგანმანათლებლო სფერო, ჯანდაცვა, ტურიზმი და სხვა. ლექციებისა და ტრენინგების მრავალწლიანი გამოცდილება, შრომისა და სამედიცინო სამართლის ექსპერტი. სხვადასხვა კანონპროექტის თანაავტორი და სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.